martes, 21 de marzo de 2017

World Poetry Day

Con motivo do Día Mundial da Poesía, os alumnos de ESO veñen de publicar este podcast en inglés no que comparten esta inspiradora cita de Irina Bokova, directora xeral da UNESCO: “Poetry is a window onto the breath-taking diversity of humanity” (A poesía é a ventá á asombrosa diversidade da humanidade). Ademais, recitan dous poemas excepcionais, “A la felicidad” de Rosalía de Castro traducido ao inglés e “Hope is the thing with feathers” de Emily Dickinson.

Thank you guys, we love them!

No hay comentarios:

Publicar un comentario